Post-test wiedzy. "DOBRY START:wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM” - nr POWR.03.01.00-00-S161/15

POST-TEST WIEDZY NT. FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM” - nr POWR.03.01.00-00-S161/15 - realizowaliście staże zarówno w  różnej wielkości firmach, jak i w różnych instytucjach. Ankieta w uśredniony sposób dotyka wszystkich typów/rodzajów Pracodawców, dlatego przy niektórych pytaniach proszę o szerokie i otwarte spojrzenie na daną kwestię.

Przed Wami Post-test. Należy go samodzielnie wypełnić w ostatnim tygodniu odbywania stażu. Jest możliwe tylko jedno podejście do ankiety. Proszę odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z Waszą aktualną wiedzą. Wasz opiekun stażu oceni przyrost wiedzy. Projekt zakłada, że przyrost wiedzy powinien być na poziomie min. 30%.

Pozdrawiam,

Anna Przybylska

Ankieta składa się z 31 pytań