Pre-test kompetencji. „DOBRY START:wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM” - nr POWR.03.01.00-00-S161/15

ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM” - nr POWR.03.01.00-00-S161/15 - będziecie realizować staże zarówno w  różnej wielkości firmach, jak i w różnych instytucjach. Ankieta w uśredniony sposób dotyka wszystkich typów/rodzajów Pracodawców, dlatego przy niektórych pytaniach proszę o szerokie i otwarte spojrzenie na daną kwestię.

Przed Wami Pre-test. Należy go samodzielnie wypełnić przed rozpoczęciem stażu. Jest możliwe tylko jedno podejście do ankiety. Proszę odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z Waszą aktualną wiedzą. W ostatnim tygodniu stażu będziecie musieli wypełnić tę samą ankietę, która będzie wówczas stanowiła Post-test. Wasz opiekun stażu oceni przyrost wiedzy. Projekt zakłada, że przyrost wiedzy powinien być na poziomie min. 30%.

Pozdrawiam,

Anna Przybylska

Ankieta składa się z 15 pytań